Son Yayınlar

Günün Sözü

20 Aralık, 2016

Unknown

Şeytanlar Ve Melekler

Şeytanlar Ve MeleklerDini iki kavram olarak karşımıza çıkan şeytanlar ve melekler insan hayatının pek çok aşamasında yer etmiş varlıklardır. Kalıp haline gelmiş kişilerin günlük hayatlarında kullandıkları sözcük öbeklerine dahi dönüşmüştür. Kimileri için korku unsuru kimileri için ilahi bir güç olarak değer kazanırken kimi insanlar için ise yok sayılan unsurlardır.

Ne Anlama Geliyorlar?
Kelime anlamı olarak baktığımızda şeytan için belli bir kalıp tanım yapılabilir. Bu noktada şeytan din kitaplarında bulunan anlamıyla karşımıza çıkar. Meleklerden isyan etmiş olanların, kötü ruhları besleyenlerin başı olarak bilinir. İnsanı kötü davranışlarda bulunmaya sevk eder. Tanrı'dan uzaklaşılması için uğraşır. Kişilerin içine kötü, uğursuz düşünce, pis niyet olarak yansır.

Melek kelimesi

baktığımızda ise karşımıza daha olumlu, pozitif yaklaşımlar çıkar. Dini inanışa göre melekler ışıktan var edilmiştir. Tanrı ile insanlar arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olur yani bir nevi aracılık görevini üstlenir.Bahsedilen bu iki varlığı da insanlar gözle göremez yani soyuttur. İnsan aklının alamayacağı bir yapıda oldukları söylenmektedir. Bunun yanında yüklenilen anlam çerçevesinde kötü olan her şeyi şeytana, iyi olan şeyleri ise meleğe benzetme durumu söz konudur. Yardımsever, başkalarının iyiliğini düşünen, iyi huylu kimseler için melek gibi benzetmesi yapılırken; huzursuzluk çıkaran, insanların fena hallere düşmesini isteyen ya da bunun için uğraşan kişilere de şeytan gözüyle bakılır.

Bütün dini kitaplar bu iki varlıktan söz eder. İnsanlar bahsedilen kavramlara bu yolla ulaşmış, şeytan ve melek olarak bu şekilde isimlendirmiştir. Her iki kavram da birbirinden bağımsız değildir. Kötü unsurlar olmadan iyi, iyi unsurlar olmadan da kötü şeylerin var olamayacağı görüşü, şeytan ve melek kavramları ile birbirine bağlıdır. Önemli sayıda filme ve kitaba konu olan melek ve şeytan kavramları hakkında pek çok görüş ortaya atılmıştır. Bunun yanında pek çok farklı şekilde sanat ve edebiyat alanlarında kendilerine yer bulmayı da başarmışlardır. Ancak tüm bu sayısız bilgi akışı yeterli bir açıklama yapmayı başarmıştır. Olumlu ya da olumsuz görüşler herhangi somut bir kanıt sağlayamadıkları için melek ve şeytan kavramları bugün hala gizemlerini korumaktadır.

Email Aboneliği için mail adresinizi girin.:

1 yorum:

Write yorum
Adsız
AUTHOR
26 Aralık 2016 19:25 delete

yüce mevla 'bazılarınızı koruduk bazılarınızı ise serbest bırakık' diyor.korunanlar için bir tehlike yok ama serbest bırakılan ruhlar için sürekli tehlike var, sürekli etkileşime açıklar.mesela bazı insanlar karanlıktan korkar ama neden korktuğunu bilmezler sadece bir histir yani kötülüğü hissederler ne olduğunu bilmeseler bile.cin veya şeytanlarda etkileşime açık olan insanları tespit edip aslolan görevlerini: dinden inançtan uzaklaştırma, kötülük yaptırma peşindeler ve dininize inancınıza sarılmadığınız sürecede kötülük başarılı olur.kötülük peşinde olan cinler şeytanlar olduğu gibi insanlara yardım eden koruyan cinlerde vardır tıpkı melekler gibi.meleklerim özgür iradesi yoktur sadece Allahın emirlerini yerine getirirler.

Reply
avatar